Presentatie Mario Meeuwse – Rabobank Groep

Trending topics binnen de Rabobank Groep toegelicht door ons lid Mario Meeuwse.

Topics die voorbij kwamen waren o.a. stimulatie ondernemersschap, zelfredzaamheid en duurzaamheid leefomgeving.